Xây dựng chức năng tìm kiếm dữ liệu với PHP v… | DEVMASTER

39
Xây dựng chức năng tìm kiếm dữ liệu với PHP v… | DEVMASTER


Yêu cầu: Xây dựng chức năng tìm kiếm sinh viên rồi hiển thị danh sách sinh viên cần tìm ra màn hình

Bước 1 : Đầu tiên chúng ta mở lại file index.php đã được tạo ở Phần 1 và xây dựng cấu trúc HTML cho form tìm kiếm gồm một input và 2 nút submit là đủ.  Do chúng ta phải truyền đối số vào url nên chúng ta đặt method của form bằng phương thức GET.

Xây dựng chức năng tìm kiếm dữ liệu với PHP v... | DEVMASTER

Bạn đang xem: Xây dựng chức năng tìm kiếm dữ liệu với PHP v… | DEVMASTER

Bước 2 : Xử lý tìm kiếm với lệnh LIKE trong MySQL. Tham khảo full đoạn code dưới đây nhé : 

Xây dựng chức năng tìm kiếm dữ liệu với PHP v... | DEVMASTER

Xem thêm: Chọn từ khóa phù hợp bằng công cụ nghiên cứu từ khóa của Google

Xây dựng chức năng tìm kiếm dữ liệu với PHP v... | DEVMASTER

Xây dựng chức năng tìm kiếm dữ liệu với PHP v... | DEVMASTER

Bước 3 : Chạy lại file index.php, chúng ta nhận được danh sách sinh viên ban đầu : 

Xây dựng chức năng tìm kiếm dữ liệu với PHP v... | DEVMASTER

Vào ô tìm kiếm, ví dụ ta sẽ tìm kiếm những bạn sinh năm 1998 rồi ấn nút Tìm thì chúng ta sẽ nhận đươc kết quả này: 

Xây dựng chức năng tìm kiếm dữ liệu với PHP v... | DEVMASTER

Xem thêm: Mô tả công việc Nhân viên SEO, việc làm nhân viên SEO là gì?

Còn ví dụ chúng ta tìm kiếm danh sách sinh viên có tên là Lan thì chúng sẽ trả về kết quả rỗng : 

Xây dựng chức năng tìm kiếm dữ liệu với PHP v... | DEVMASTER

Nguồn Devmaster Academy

Nguồn: https://kienthucthucchien.com
Danh mục: Kiến thức SEO