Tìm và sử dụng tọa độ vị trí

71
Tìm và sử dụng tọa độ vị trí

Tìm kinh độ và vĩ độ của bất kỳ vị trí nào trên hình ảnh địa cầu. Kinh độ và vĩ độ có sẵn trên Google Earth cho máy tính.

Tìm tọa độ cho một vị trí

 1. Mở Google Earth.
 2. Khi bạn di chuột qua các vị trí khác nhau, tọa độ sẽ được hiển thị ở góc dưới bên phải.

Nếu chuột không nằm trong bản đồ, tọa độ vị trí cho trung tâm bản đồ hiển thị.

Bạn đang xem: Tìm và sử dụng tọa độ vị trí

Chọn cách hiển thị tọa độ

Thay đổi cách tọa độ hiển thị dựa trên tùy chọn hay nhu cầu cá nhân của bạn. Bạn có thể chọn bất kỳ định dạng nào sau đây:

Xem thêm: Google index là gì? 7 cách giúp index nhanh URL website

 • Độ thập phân: chẳng hạn như 37.7°, -122.2°
 • Độ, phút, giây: chẳng hạn như 37°25'19.07"N, 122°05'06.24"W
 • Độ, phút thập phân: chẳng hạn như 32° 18.385' N 122° 36.875' W
 • Hệ tọa độ Universal Transverse Mercator: chẳng hạn như 10 S 055974, 4282182

Windows và Linux

 1. Mở Google Earth.
 2. Ở trên cùng, nhấp vào Công cụ Tìm và sử dụng tọa độ vị trí Tùy chọn.
 3. Nhấp vào Chế độ xem 3D. Sau đó, trong “Hiển thị kinh độ/vĩ độ”, chọn một định dạng hiển thị.
 4. Nhấp vào OK. Tọa độ sẽ được hiển thị ở góc dưới bên phải.

Máy Mac

 1. Mở Google Earth.
 2. Ở trên cùng, nhấp vào Google Earth Tìm và sử dụng tọa độ vị trí Tùy chọn.
 3. Nhấp vào Chế độ xem 3D. Sau đó, trong “Hiển thị kinh độ/vĩ độ”, chọn một định dạng hiển thị.
 4. Nhấp vào OK. Tọa độ sẽ được hiển thị ở góc dưới bên phải.

Sử dụng tọa độ để tìm kiếm

Nếu đã biết các tọa độ của vị trí, bạn có thể tìm kiếm các tọa độ này để tìm kiếm vị trí đó:

 1. Mở Google Earth.
 2. Trong hộp Tìm kiếm trên bảng điều khiển bên trái, nhập tọa độ bằng cách sử dụng một trong các định dạng sau:
  • Độ thập phân: chẳng hạn như 37.7°, -122.2°
  • Độ, phút, giây: chẳng hạn như 37°25'19.07"N, 122°05'06.24"W
 3. Google Earth sẽ phóng to đến vị trí đó và tọa độ sẽ hiển thị ở góc dưới bên phải.

Bật lưới tọa độ

Để xem một vị trí chính xác, bạn có thể sử dụng các tọa độ trên lưới bản đồ:

Xem thêm: Redirect 301, Redirect 302 là gì? Cách khắc phục lỗi 301, 302

 • Trong thanh menu trên, nhấp vào Chế độ xem Tìm và sử dụng tọa độ vị trí Lưới.
 • Ctrl + n (Windows) hoặc ⌘+ L (máy Mac).

Các đường lưới được đánh dấu bằng các tọa độ chung. Chỉ số kinh độ và vĩ độ chính xác ở góc dưới bên phải.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Nguồn: https://kienthucthucchien.com
Danh mục: Kiến thức SEO