Thẻ meta trong HTML – học html cơ bản đến nâng cao – VietTuts

44
Thẻ meta trong HTML – học html cơ bản đến nâng cao – VietTuts


Định nghĩa và sử dụng

Siêu dữ liệu (metadata) là dạng dữ liệu (thông tin) miêu tả về dữ liệu.

Thẻ HTML <meta> hay thẻ meta trong HTML được sử dụng để cung cấp metadata về tài liệu HTML. Metadata sẽ không được hiển thị trên trình duyệt, nhưng nó sẽ được bộ máy tìm kiếm phân tích để lấy thông tin cơ bản về trang web của bạn.

Bạn đang xem: Thẻ meta trong HTML – học html cơ bản đến nâng cao – VietTuts

Thẻ HTML meta được sử dụng để định nghĩa các thông tin cơ bản như mô tả trang web, từ khóa, tác giả, chỉnh sửa cuối cùng và các metadata khác.

Metadata có thể được sử dụng bởi các trình duyệt (cách hiển thị nội dung hoặc tải lại trang), bộ máy tìm kiếm (từ khóa), và các dịch vụ web khác.

HTML5 giới thiệu một phương pháp để cho các nhà thiết kế web kiểm soát khung nhìn (khu vực hiển thị của một người dùng trên trang web), thông qua thẻ <meta>

Thẻ meta được định nghĩa trong thẻ <head>

Xem thêm: 33 bước thần thánh để seo 1 từ khóa lên top google nhanh chóng mà dễ ẹc ai cũng làm được

Các ví dụ về thẻ meta trong HTML

Ví dụ 1: định nghĩa các từ khóa cho bộ máy tìm kiếm.

 <meta name="keywords" content="HTML là gì? Thẻ HTML meta"> 

Ví dụ 2: định nghĩa một mô tả cho trang web.

 <meta name="description" content="Học HTML và CSS miễn phí"> 

Ví dụ 3: định nghĩa tác giả của trang web.

 <meta name="author" content="John Doe"> 

Ví dụ 4: tự động tải lại trang web sau 30s.

 <meta http-equiv="refresh" content="30"> 

Ví dụ 5: Thiết định khung nhìn để trang web dễ nhìn trên tất cả các thiết bị.

 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 

Lưu ý:

Các thẻ <meta> luôn được đặt bên trong phần tử <head>.

Metadata luôn được khai báo theo cặp name/value.

Thuộc tính content PHẢI được định nghĩa nếu thuộc tính name hoặc http-equiv được định nghĩa. Nếu không thuộc tính nào vừa nêu được định nghĩa thì thuộc tính content KHÔNG THỂ được định nghĩa.

Xem thêm: Content chuẩn SEO – Hướng dẫn cách viết & Checklist viết bài chuẩn SEO


Các thuộc tính của thẻ meta trong HTML

= thuộc tính mới trong HTML 5.

Thuộc tính Giá trị Mô tả
charset character_set Chỉ định mã hoá ký tự cho tài liệu HTML
content text Cung cấp giá trị được gắn liền với thuộc tính http-equiv hoặc name
http-equiv content-type

default-style

refresh
Cung cấp tiêu đề HTTP cho thông tin / giá trị của thuộc tính content
name application-name

author

description

generator

keywords

viewport
Chỉ định một tên cho metadata
scheme format/URI Không được hỗ trợ trong HTML5.

Chỉ định một lược đồ được sử dụng để giải thích giá trị của thuộc tính content

Sự khác nhau giữa HTML 4.01 và HTML 5

Thuộc tính scheme không được hỗ trợ trong HTML 5.

HTML 5 có một thuộc tính mới charset, giúp dễ dàng định nghĩa charset cho tài liệu HTML.

 HTML 4.01: <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"> HTML5: <meta charset="UTF-8"> 


Sự khác nhau giữa HTML và XHTML

Trong HTML thẻ <meta> không có thẻ đóng.

Trong XHTML thẻ <meta> phải đóng thẻ.

Trình duyệt hỗ trợ


Thẻ meta hỗ trợ các thuộc tính chung trong HTMLNguồn: https://kienthucthucchien.com
Danh mục: Kiến thức SEO