Tạo liên kết trên trang Web – Thiết kế trang Web bằng HTML

33
Tạo liên kết trên trang Web – Thiết kế trang Web bằng HTML

Thẻ neo và mối liên kết

1. Tạo liên kết bằng thẻ <A>

Bạn đang xem: Tạo liên kết trên trang Web – Thiết kế trang Web bằng HTML

Các liên kết siêu văn bản trong một tài liệu HTML là để tham chiếu đến một tài liệu khác hay một phần tài liệu khác nằm trong tài liệu đó.

Liên kết siêu văn bản gồm có ba phần: giao thức, cái neo và địa chỉ hay URL

Để tạo một mối liên kết thì việc đầu tiên cần làm là thiết lập cái neo. Cặp thẻ tạo neo là <A>…</A> (Anchor). Thẻ này có nhiều thuộc tính bắt buộc phải xác định rõ, ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở phần sau.

Cú pháp của thẻ <A> là:

<A href=protocol://host.domain:port/path/filename>Hypertext</A>

Trong đó:

– Protocol: đây là loại giao thức. Một số giao thức thường dùng:

+ http: giao thức truyền siêu văn bản.

+ ftp: giao thức truyền file.

+ mailto: gửi thư điện tử.

Xem thêm: Xây dựng chức năng tìm kiếm dữ liệu với PHP v… | DEVMASTER

– host.domain: đây là địa chỉ Internet của máy chủ.

– port: cổng phục vụ của máy chủ đích.

– Hypertext: đây là văn bản hay hình ảnh mà người dùng cần nhấp vào để kích hoạt liên kết.

2. Thuộc tính HREF

HREF (Hypertext REFerence – tham chiếu siêu văn bản) được dùng để liên kết đến:

Một tài liệu khác (external link) hay

Một phần khác nằm trong chính tài liệu đang đọc (internal link)

Giao thức để tham chiếu HREF là HTTP. Nếu là liên kết nội tại – internal link thì không cần phải có phần giao thức.

3. Liên kết ra ngoài – External Links

Để liên kết đến một tài liệu khác, ta cần phải biết địa chỉ URL của tài liệu đích. Cũng cần phải chỉ chỗ, thường là một nhóm vài từ để làm đầu mối liên kết. Nhóm từ này sẽ đổi màu để phân biệt, con chuột trỏ vào sẽ có hình bàn tay và khi nhấn chuột thì trang siêu văn bản đích sẽ được hiển thị.

Nên chọn các từ làm đầu mối sao cho gợi tả và sao cho tự nhiên, không ảnh hưởng đến nội dung và ý nghĩa của câu văn. Tránh sử dụng lặp đi lặp lại câu “nhấn vào đây” khi tạo đầu mối liên kết.

Cú pháp để tạo ra một mối liên kết tới tài liệu khác – liên kết ra ngoài – là như sau:

<A HREF=”URL”> Nhóm từ đầu mối liên kết</A>

4. Địa chỉ tuyệt đối

Khi liên kết tới một tệp nằm ở ngoài máy tính cục bộ ta phải nêu rõ giao thức và đầy đủ địa chỉ URL của tệp đích.

<A HREF=”full URL”>… </A>

Ví dụ 4.5:

<A HREF=”http://www.vnu.edu.vn/index.html>ĐHQG Hà Nội</A>

5. Địa chỉ tương đối

Xem thêm: Tagline là gì? Làm thế nào để có một tagline ấn tượng

Nếu liên kết đến một tệp ở ngay trên máy chủ của bạn thì không cần dùng địa chỉ URL tuyệt đối mà dùng địa chỉ tương đối. Thay cho URL là tên tệp cùng với đường đẫn đến thư mục nơi chứa tệp đích.

<A HREF=”path & filename”>… </A>

Ví dụ 4.6:

<A HREF=”examples/exam1.htm”>Ví dụ 1</A>

6. Liên kết nội tại – Internal Links

Cũng có thể tạo mối liên kết trong bản thân tài liệu siêu văn bản, từ phần này đến phần khác. Điều này rất có ích khi tài liệu có kích thước lớn. Ta có thể tạo mục lục toàn bộ nội dung trên phần đầu trang gồm tên các chương và liên kết từng tên chương đến phần nội dung tương ứng.

Để làm điều này, ta phải thực hiện theo 2 bước sau:

i) Tạo anchor (tạo một điểm đánh dấu cần liên kết tới).

<A name=”anchor name”>từ hoặc ảnh cần được liên kết tới</A>

Trong đó: ”anchor name” là tên được dùng (cho thuộc tính href  của thẻ <A> trong bước 2) để chỉ ra vị trí cần tới trên trang Web.

ii) Sau đó tạo một liên kết đến anchor đó.

Khi đã tạo được anchor, ta có thể định nghĩa một kết nối mà chỉ cần nhấn vào, người sử dụng sẽ được đưa thẳng tới bộ phận có chứa anchor của tài liệu.

<A href=”#anchor name”>tên liên kết</A>

Trong đó: ”anchor name” là tên của phần đích (tên này đã được xác định trong bước 1).

Nguồn: https://kienthucthucchien.com
Danh mục: Kiến thức SEO