Trang chủ Kiến thức SEO Đặt hoặc thay đổi địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ...

Đặt hoặc thay đổi địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan – Android

52
Đặt hoặc thay đổi địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan – Android

Gửi phản hồi về…

Bạn đang xem: Đặt hoặc thay đổi địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan – Android

Nhập ít thông tin hơn và nhận thông tin đường đi nhanh hơn bằng cách đặt địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan của bạn. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng, bạn cũng có thể chọn biểu tượng cho nhà riêng và cơ quan của bạn.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập để đặt, chỉnh sửa, cũng như tìm nhà riêng và cơ quan của mình trên bản đồ. Tìm hiểu cách đăng nhập vào Google Maps.

Xem thêm: Thuật ngữ Keyword – Từ khóa tìm kiếm là gì? – Đầu tư SEO

Đặt địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ cơ quan

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Đặt hoặc thay đổi địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan - Android.
 2. Nhấn vào Đã lưu Đặt hoặc thay đổi địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan - Android. Trong “Danh sách của bạn”, hãy nhấn vào Đã gắn nhãn.

 3. Chọn Nhà riêng hoặc Cơ quan.
 4. Nhập địa chỉ.

Thay đổi địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ cơ quan

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Đặt hoặc thay đổi địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan - Android.
 2. Nhấn vào Đã lưu Đặt hoặc thay đổi địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan - Android. Trong “Danh sách của bạn”, hãy nhấn vào Đã gắn nhãn.

 3. Bên cạnh “Nhà riêng” hoặc “Cơ quan”, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Đặt hoặc thay đổi địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan - Android Đặt hoặc thay đổi địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan - Android Chỉnh sửa nhà riêng hoặc Chỉnh sửa cơ quan.
 4. Xóa địa chỉ hiện tại, sau đó thêm địa chỉ mới.

Xóa địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ cơ quan

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Đặt hoặc thay đổi địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan - Android.
 2. Nhấn vào Đã lưu Đặt hoặc thay đổi địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan - Android. Trong “Danh sách của bạn”, hãy nhấn vào Đã gắn nhãn.

 3. Bên cạnh “Nhà riêng” hoặc “Cơ quan”, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Đặt hoặc thay đổi địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan - Android Đặt hoặc thay đổi địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan - Android Xóa nhà riêng hoặc Xóa cơ quan.

Ghim thông tin đường đi về nhà hoặc tới cơ quan

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Đặt hoặc thay đổi địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan - Android. Hãy đặt địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan của bạn (nếu bạn chưa đặt).
 2. Nhấn vào biểu tượng Đường đi Đặt hoặc thay đổi địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan - Android.
 3. Chọn phương thức di chuyển.
 4. Nhấn vào Nhà riêng hoặc Cơ quan.
 5. Nhấn vào biểu tượng Ghim Đặt hoặc thay đổi địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan - Android ở cuối màn hình.

Bạn có thể tìm thấy các chuyến đi đã ghim trên thẻ Địa điểm cần đến Đặt hoặc thay đổi địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan - Android có thời gian đến dự kiến và thông tin về tình hình giao thông cho chuyến đi đó. Tìm hiểu thêm về các chuyến đi yêu thích của bạn. 

Ẩn tuyến đường mà bạn thường đi

Nếu Lịch sử vị trí của bạn đang bật, thông tin đường đi đôi khi sẽ hiển thị tuyến đường mà bạn thường về nhà hoặc đến cơ quan. Bạn có thể ẩn tuyến đường mà bạn thường đi trong Google Maps bất kỳ lúc nào.

 1. Nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Đặt hoặc thay đổi địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan - Android  Đặt hoặc thay đổi địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan - Android Cài đặt Đặt hoặc thay đổi địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan - Android Nội dung cá nhân.
 2. Để ẩn các tuyến đường, hãy tắt Tuyến đường thường đi.

Chọn biểu tượng ưa thích của bạn cho nhà riêng hoặc cơ quan

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Đặt hoặc thay đổi địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan - Android.
 2. Nhấn vào Đã lưu Đặt hoặc thay đổi địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan - Android. Trong “Danh sách của bạn”, hãy nhấn vào Đã gắn nhãn.

  Xem thêm: Top 10 công cụ nghiên cứu từ khóa miễn phí cho SEO

 3. Bên cạnh “Nhà riêng” hoặc “Cơ quan”, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Đặt hoặc thay đổi địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan - Android Đặt hoặc thay đổi địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan - Android Thay đổi biểu tượng.
 4. Nhấn vào một biểu tượng mới cho nhà riêng hoặc cơ quan từ danh sách.
 5. Nhấn vào Lưu.

Lưu ý:

 • Bạn chỉ có thể thêm biểu tượng cho nhà riêng hoặc cơ quan.
 • Những địa điểm mà bạn đã gắn nhãn sẽ ở chế độ riêng tư, vì vậy, chỉ bạn mới có thể nhìn thấy những địa điểm đó.

Khắc phục sự cố với địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan trong Maps

Để sử dụng địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan khi tìm kiếm hoặc sử dụng thông tin đường đi, bạn phải bật Hoạt động trên web và ứng dụng. Nếu bạn không tìm thấy địa chỉ nhà riêng và địa chỉ cơ quan trong Maps, hãy tìm hiểu cách bật Hoạt động trên web và ứng dụng.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Nguồn: https://kienthucthucchien.com
Danh mục: Kiến thức SEO