Công cụ kiểm tra thứ hạng từ khóa tự động hàng ngày GWEBBOT

51
Công cụ kiểm tra thứ hạng từ khóa tự động hàng ngày GWEBBOT

Công cụ kiểm tra thứ hạng từ khóa tự động hàng ngày GWEBBOT

  SO SÁNH THỨ HẠNG TỪ KHÓA VỚI NHIỀU ĐỐI THỦ CÙNG LÚC

  • Thao tác đơn giản, tốc cập nhật nhanh chóng

   Chỉ trong 15 phút, thứ hạng từ khóa sẽ được cập nhật. Số lượng đối thủ cạnh tranh không giới hạn. Bộ từ khóa sẽ được tự động cập nhật theo bộ từ khóa gốc của bạn. 

  • Nắm bắt nhanh chóng những thay đổi của đối thủ 

   Chi tiết so sánh thứ hạng từ khóa với đối thủ cạnh tranh giúp bạn xác định được vị thế trên thị trường. Nhanh chóng nắm bắt được những biến đổi của đối thủ. 

Công cụ kiểm tra thứ hạng từ khóa tự động hàng ngày GWEBBOT

NHIỀU TÙY CHỌN

Cho phép kiểm tra trên google.com hoặc google.com.vn

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG

Cập nhật, xử lý, báo cáo một cách chính xác và nhanh chóng

Xem thêm: Kiểm tra Index của Website nhanh chóng, hiệu quả | SEMTEK

XUẤT BÁO CÁO CHI TIẾT

Cho phép xuất báo cáo ra file excel để dễ dàng quản lý, báo cáo cho sếp

TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

Bộ số liệu được trình bày dưới nhiều dạng biểu đồ

SỬ DỤNG TRÊN MỌI THIẾT BỊ

Sử dụng trên mọi thiết bị từ máy tính đến di động

THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI DÙNG

Đơn giản hóa từ giao diện đến mọi bước thao tác

Đang tải thông tin bảng giá

Nguồn: https://kienthucthucchien.com
Danh mục: Kiến thức SEO