Trang chủ Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Thông tin cá nhân

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ đặt một cookie để xác định bạn là người dùng truy cập nhiều lần trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể gắn cookie này với thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi có về bạn.

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin của bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi ( điền form liên hệ, gọi điện thoại, chat fanpage,… )

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về bạn và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn nhằm mục đích giải quyết các vấn đề mà bạn yêu cầu trong phần liên hệ

Gửi các thông báo về các hoạt động mới giữa kienthucthucchien.com và đọc giả

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết thông tin của đọc giả sẽ được bảo mật tuyệt đối. Chúng tôi sẽ lưu trữ tất cả thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trên các máy chủ (được bảo vệ bằng mật khẩu và tường lửa) bảo mật của chúng tôi.

Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi đọc giả chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của đọc giả trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của đọc giả khi không có sự đồng ý của đọc giả

Những người hoặc tổ chức được tiếp cận thông tin của đọc giả

Khi có sự đồng ý của đọc giả, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

  • Ban quản trị.
  • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website kienthucthucchien.com
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động

Thời gian lưu trữ thông tin

Không có thời hạn cụ thể (phụ thuộc vào sự tồn tại của blog) ngoại trừ trường hợp đọc giả gửi yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị.

Mục đích sử dụng của đọc giả

Đọc giả không được sử dụng kiến thức của blog Kiến thức thực chiến để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và các quy định quốc tế được áp dụng tại Việt Nam.

Đọc giả không được sử dụng nội dung trên blog cho mục đích thương mại. Vui lòng dẫn nguồn về blog khi chia sẽ hoặc coppy.

Miễn trừ trách nhiệm

Đây là blog tự động, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung trên blog. Tất cả bài viết trên blog Kiến thức thực chiến đều mang quan điểm chủ quan. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm khi đọc và làm theo các hướng dẫn trên blog.

Website bên thứ 3

Blog Kiến thức thực chiến bao gồm các liên kết đến website bên thứ 3. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với các chính sách và thực hành về quyền riêng tư của các bên thứ ba.

Yêu cầu độ tuổi

Nội dung trên blog chủ yếu cho đọc giả từ 18 tuổi trở lên, chúng tôi sẽ không cố ý duy trì bất kỳ ai dưới 18 tuổi.

Chính sách hỗ trợ

Nội dung trên blog là hoàn toàn miễn phí và mãi mãi như thế.

Chúng tôi sẽ có những chính sách quà tặng theo sự kiện cho các đọc giả trung thành ( ví dụ: Lễ, Tết, cuối quý,…)

Thời gian áp dụng

Chính sách này được áp dụng xuyên suốt thời gian trang web này hoạt động.